Czy będzie odstrzał redukcyjny w Borowcu?

Ograniczenie populacji dzików w Borowcu (gmina Łukowa) zakłada nowy projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego. Dokument ten, zgodnie z wymogami prawa, Zarząd Województwa poddaje konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Do odstrzału redukcyjnego w ciągu trzech lat planuje się 20 osobników. Odstrzał będzie prowadzony na działkach o numerach ewidencyjnych: 701, 1087, 1081, 1032, 1044, 1038, 1066, 1053, 1051, 1010/1, 1046/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Borowiec, gmina Łukowa, powiat biłgorajski, użytkowanych przez Plantację nad Tanwią Sp. z o.o.

O poddaniu projektu konsultacjom społecznym Zarząd Województwa Lubelskiego zadecydował uchwałą nr XVII/327/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. Na Państwa opinie w tej sprawie czekamy do 14 lutego br.!

do-pobraniaDO POBRANIA