Czekamy na sprawozdania z realizacji programów ochrony powietrza!

Departament Rolnictwa i Środowiska UMWL przypomina o obowiązku składania sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza dla strefy lubelskiej i aglomeracji lubelskiej przez samorządy terytorialne.

Obowiązek ciąży na wójtach, burmistrzach, prezydentach i starostach, którzy na swoim terenie realizują programy ochrony powietrza. Zgodnie z wymogami prawa, złożenie do Zarządu Województwa Lubelskiego dokumentacji za dany rok powinno odbyć się nie później niż do 30 kwietnia roku następnego.

do-pobraniaDO POBRANIA

Wzory tabel sprawozdawczych

Interaktywne wskaźniki