Bielsk Podlaski – przystanek na kulinarnym szlaku wschodniej Polski

Lubelskich producentów i przetwórców żywności serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w roli wystawców w pierwszej w tym roku odsłonie Festiwalu Produktów Regionalnych i Tradycyjnych „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”, która odbędzie się w dniach 1-2 czerwca br. w Bielsku Podlaskim. Wydarzenie to, będące jedną z form gospodarczo-turystycznej promocji naszego regionu, jest także doskonałą okazją do zareklamowania i sprzedaży swojego asortymentu przez samych wytwórców.

Festiwal połączony z  40. Dniami Bielska Podlaskiego odbędzie się w specjalnie wydzielonym miasteczku produktów. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wszystkim uczestnikom (z trzech województw: lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego) organizatorzy zapewniają miejsca wystawowe, natomiast stoiska należy zorganizować we własnym zakresie.

W trakcie imprezy planowana jest prezentacja producentów, pokazy kulinarne oraz występy zespołów muzycznych zwieńczone koncertami z udziałem gwiazdy muzycznej. Przedsięwzięcie odbywać się będzie pod patronatem mediów regionalnych, które zapewnią odpowiednią reklamę w lokalnej prasie, radiu i telewizji. Dodatkową atrakcją dla wytwórców będą konkursy z nagrodami na: najciekawsze stoisko wschodnich ziem Polski oraz najlepszy smak wschodnich ziem Polski.  

Wyjazdową promocję do Bielska organizuje Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Zgłoszenie udziału prosimy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 30 kwietnia br.:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z pracownikiem Departamentu, p. Rafałem Serejem: tel. (81) 44 16 538.

do-pobraniaDO POBRANIA