Z wizytą u Ambasadora w Kozłówce

Region Lubelski ma już 61 Ambasadorów, których nagrodził honorowym tytułem za działalność na rzecz promocji w kraju i za granicą. Wśród nich jest Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, obchodzące w tym roku 75 – lecie działalności i realizujące wielki unijny projekt, który zakończy wieloletnie prace remontowo-konserwatorskie.

Dziennikarze i inni uczestnicy drugiego spotkania z cyklu „Środa z Ambasadorem”, które odbyło się w środę, 24 lipca w Kozłówce,  mogli docenić piękno tego jedynego w regionie muzeum rezydencjonalnego. – Jest to jedno z najpopularniejszych muzeów nie tylko w regionie, ale i kraju, o czym świadczy fakt, że tylko w ubiegłym roku odwiedziło je ponad 300 tysięcy turystów – podkreślał Michał Mulawa, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, zachęcając dziennikarzy, szczególnie telewizyjnych, aby swoimi relacjami propagowali takie miejsca daleko poza regionem.

Anna Fic-Lazor, dyrektor Muzeum Zamoyskich, przypomniała, że muzeum – powołane już w 1944 roku – było pierwszym na ziemiach wyzwolonych spod okupacji hitlerowskiej i z powodzeniem funkcjonuje do dzisiaj. Bardzo ważny w jego historii był rok 2009, w którym Zarząd Województwa Lubelskiego zawarł ugodę ze spadkobiercami rodziny Zamoyskich i muzeum stało się własnością Województwa Lubelskiego. Dzięki temu możliwe stało się sięganie po duże unijne środki i dokończenie wieloletniego procesu remontów i rewitalizacji całego założenia pałacowo-parkowego w Kozłówce.

Obecnie Muzeum Zamoyskich realizuje projekt „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”, który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Efektem prac, które mają zakończyć się w przyszłym roku, będzie ponad 2 tys. mkw. dodatkowej powierzchni na cele wystawiennicze i turystyczne. W czterech odrestaurowanych budynkach powstaną nowe ekspozycje, m.in.: „Rodzinny Album” – na bazie archiwalnych fotografii ze zbiorów ordynata Konstantego Zamoyskiego; makieta przybliżająca historię rezydencji i muzeum; nowa odsłona Galerii Sztuki Socrealizmu pełniąca rolę edukacyjną i ostrzegającą przed zagrożeniem, jakim jest każdy system totalitarny. Znajdą tu miejsce również: fotoplastikon, pokój zagadek, przestrzenie edukacyjne dla dzieci i młodzieży, także kawiarnia i sklepik oraz pokoje atelier pracy twórczej. Kozłówka chce bowiem znacznie częściej gościć u siebie artystów na warsztatach i plenerach. I to już się dzieje, bowiem w środę, podczas spotkania z naszym Ambasadorem, mogliśmy widzieć w pałacowym parku sporą grupę studentów architektury Politechniki Warszawskiej, którzy przyjechali tu na plener w ramach zajęć rysunku.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi ok. 40 mln zł brutto, z czego 85 proc. stanowią środki unijne. Pracownicy muzeum podkreślają, że remont czterech przypałacowych obiektów poprawi też ich warunki pracy, bowiem przewidziano tam pomieszczenia dla muzealnych pracowni, mieszczących się dotychczas w pałacu. Po ich przeniesieniu, powiększy się powierzchnia ekspozycyjna wnętrz pałacowych. Co więcej, prowadzony obecnie remont nie spowodował ograniczeń dla turystów, którzy mogą zwiedzać pałac, powozownię, Galerię Sztuki Socrealizmu oraz bez większych przeszkód spacerować po pałacowym dziedzińcu, ogrodzie francuskim i sąsiadującym z nim krajobrazowym parku. 

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Warto dodać, że Muzeum Zamoyskich, wyróżnione w 2000 roku tytułem Ambasadora Województwa Lubelskiego, jest laureatem bardzo wielu prestiżowych nagród, przyznanych przez krajowe i międzynarodowe gremia. Już w 1997 roku Międzynarodowa Komisja Ekspertów nagrodziła je Medalem Europa Nostra, w 1999 Forum Muzeów Europejskich nominowało Kozłówkę do nagrody Europejskie Muzeum Roku, a w 2007 muzealny zespól pałacowo-parkowy został uznany, decyzja Prezydenta RP – za narodowy Pomnik Historii.

W naszym cyklu „Środa z Ambasadorem” chcemy przypominać, prezentować i promować osoby, instytucje i firmy, wyróżnione prestiżowym tytułem i statuetką „Ambasadora” – za działalność budującą pozytywny wizerunek naszego regionu  w kraju i za granicą. Na pierwszym spotkaniu, 10 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, gościliśmy Spółdzielnię Pszczelarską APIS w Lublinie (Ambasadora WL z roku 2005). Bohaterem i gospodarzem drugiego spotkania było Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Trzecie spotkanie z cyklu odbędzie się już w środę 31 lipca, w gościnnych progach Muzeum Wsi Lubelskiej, a jego honorowym gościem będzie Stadnina Koni Janów Podlaski, nagrodzona tytułem Ambasadora Województwa Lubelskiego, podobnie jak Kozłówka, w roku 2000. Przedstawiciele naszego Ambasadora opowiedzą o długiej, bo już 200-letniej historii janowskiej stadniny oraz zaproszą na tegoroczną 50 aukcję Pride of Poland. Jubileuszowej aukcji będzie towarzyszył 41 Narodowy Czempionat Koni Arabskich Czystej Krwi. W wydarzeniu, zaplanowanym w Janowie Podlaskim w dniach od 9 do 13 sierpnia, zaprezentowane zostaną najlepsze zwierzęta z polskich hodowli państwowych i prywatnych.

galeriaGALERIA