XIII Środa z Ambasadorem – Grupa Azoty Puławy

Jeden z największych krajowych i europejskich producentów branży nawozowej i chemicznej był bohaterem trzynastego spotkania z cyklu „Środa z Ambasadorem”. Grupa Azoty PUŁAWY – Ambasador Województwa Lubelskiego z 2004 roku, zaprezentował znakomite wyniki finansowe, przedstawił też wielkie inwestycyjne plany na najbliższe lata.

Spotkanie odbyło się 30 października w puławskich zakładach Grupy Azoty. Prezes firmy dr Krzysztof Bednarz przedstawił najważniejsze aktualne działania i plany rozwojowe, w tym bardzo dobry tegoroczny wynik finansowy, podkreślając wielką wartość przedsiębiorstwa, którą przede wszystkim są ludzie. Sebastian Trojak, członek Zarządu Województwa Lubelskiego, dziękował Zakładom Azotowym za duży wkład nie tylko w rozwój gospodarczy regionu i kraju, ale też w działalność społeczną i charytatywną oraz w sponsoring sportu i kultury.

Prezes Krzysztof Bednarz i przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa byli w środowy poranek gośćmi programu „Między Wisłą i Bugiem” w TVP3 Lublin, która patronuje naszemu cyklowi „Środa z Ambasadorem”. Przewodniczący Mulawa podkreślał przyjętą strategię działania Grupy Azoty, która w swym dynamicznym rozwoju stawia na jakość i solidarność, pamiętając o pracownikach. Prezes Bednarz mówił o partnerstwie przedsiębiorstwa i wspieraniu bardzo wielu społecznych, często lokalnych inicjatyw oraz o tym, z czego Azoty są najbardziej znane, czyli sponsoringu sportowym. Warto tu zaznaczyć, że obok wsparcia wielkiego sportu, w tym drużyny szczypiornistów z Superligi – Azoty Puławy, zakłady dotują miejscowe kluby wychowujące dzieci i młodzież.

W pierwszym półroczu tego roku Grupa Azoty zanotowała ponad 6 mld 100 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 25% w porównaniu do analogicznego okresu z roku 2018. Szczególnie duży wzrost nastąpił w segmencie nawozów, natomiast nieznaczne spowolnienie w segmencie chemii i tworzyw. Nie oznacza to oczywiście, że firma, będąca największym krajowym producentem w branży wielkiej syntezy chemicznej, rezygnuje z badań i rozwoju w tych obszarach. Poza rozbudową mocy wytwórczych w zakresie saletry i kwasu azotowego, rozwijana jest produkcja dwutlenku węgla. Gaz, powstający dzięki zagospodarowaniu nadwyżek z przerobu gazu ziemnego, jest wykorzystywany przez przemysł spożywczy, przede wszystkim do produkcji napojów, ale też w procesach mrożenia oraz pakowania żywności. Puławski dwutlenek węgla, sprzedawany pod nazwą ONECON, spełnia wysokie normy określone obecnie certyfikatem Food Safety System Certification 22000, a producent posiada autoryzację tak znanych firm, jak Coca Cola, Pepsi Co., Nestle Waters, czy Heineken.

Dużą uwagę dziennikarzy podczas środowego spotkania zajął aktualny temat budowy w Puławach nowej węglowej elektrociepłowni. Grupa podpisała już umowę z konsorcjum wykonawców na realizację Bloku Energetycznego o mocy elektrycznej do 100 MW, wyposażonego w kompletne urządzenia do kogeneracyjnego wytwarzania energii i ciepła. Budowa ma potrwać trzy lata, a nowy obiekt zaspokoi nie tylko potrzeby zakładów, ale też dostarczy ciepło do miejskiej sieci.

Obok wielkich inwestycji za olbrzymie pieniądze (wartość nowego bloku energetycznego to 1 mld 200 mln zł) Grupa Azoty PUŁAWY  prowadzi wiele, wspomnianych już działań o charakterze społecznym, w tym skierowanych do pracowników i mieszkańców miasta, gminy i powiatu puławskiego. Od trzech lat realizowany jest program Wolontariatu Pracowniczego, w którym sami pracownicy składają projekty różnych lokalnych, prospołecznych działań. Najlepsze premiowane są kwotami do 5 tys. zł, które – w połączeniu z pracą wolontariuszy i zainteresowanych mieszkańców przynoszą świetne efekty, w postaci np. remontów świetlic środowiskowych, przedszkoli, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych czy oczyszczenia i zarybienia lokalnych rzek – Chodelki i Kurówki. Wśród licznej już grupy ponad 150 wolontariuszy – pracowników Azotów nie brakuje bowiem wędkarzy. – Nasi wolontariusze to ludzie z pasją, otwarci i wrażliwi na otoczenie, zaangażowani w pomoc innym. Są największą siłą i wartością naszej firmy, dlatego z dumą wspieramy takie prospołeczne programy – przyznaje dr Krzysztof Bednarz, prezes Grupy Azoty PUŁAWY.

Po środowym spotkaniu i konferencji w puławskich Azotach gospodarze przygotowali dla dziennikarzy niespodziankę, zapraszając chętnych na taras widokowy na wieży granulacyjnej mocznika, skąd mogli wykonać niecodzienny serwis fotograficzny i filmowy.

galeriaGALERIA