XII Środa z Ambasadorem – KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II był bohaterem naszego 12 spotkania z cyku „Środa z Ambasadorem”. Ta najstarsza i najbardziej rozpoznawalna w świecie uczelnia regionu od 2009 roku jest honorowym Ambasadorem Województwa Lubelskiego.

Spotkanie w środę 23 października w urzędzie marszałkowskim odbyło się zaledwie trzy dni po uroczystej inauguracji 101 roku akademickiego i było okazja do zaprezentowania nowości na uczelni oraz jej kulturotwórczych działań, wykraczających daleko poza naukę i kształcenie.

W misji uczelni mamy trzy podstawowe cele – prowadzenie badan naukowych w duchu harmonii między nauką a wiarą, kształcenie młodzieży oraz współtworzenie kultury chrześcijańskiej – podkreśliła dr Lidia Jaskuła, dyrektor ds. komunikacji KUL.

Gospodarz spotkania – Sebastian Trojak, członek Zarządu Województwa Lubelskiego mówił o oparciu działalności KUL na uniwersalnych wartościach wiary i rozumu, które są filarami rozwoju człowieka. Dziękował też za wielkie zaangażowanie uczelni w życie naukowe, społeczne, kulturalne regionu i kraju oraz wielką rolę w promocji Lubelszczyzny w świecie. Czasem bardzo wielu doniosłych wydarzeń był miniony rok jubileuszu 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przedstawiciele uczelni podkreślali bardzo dobrą współpracę z władzami województwa i wsparcie dla wielu inicjatyw i projektów, jak choćby utworzenie w tym roku Zespołu Pieśni i Tańca KUL, który w dniu spotkania – 23 października wyjechał na koncerty do Kijowa. O doświadczeniach bardzo utytułowanego Chóru KUL opowiadał jego prezes Zdzisław Cieszkowski. Co ciekawe, zasłużony chór jest niemal rówieśnikiem uczelni, bo powstał zaledwie trzy lata po niej – w 2021 roku. I corocznie promuje uczelnię, region i narodową kulturę na kilkudziesięciu koncertach w kraju i za granicą.

Ewa Kula z działu komunikacji KUL podkreślała znaczenie i dokonania innych uczelnianych twórców i instytucji kultury, jak Scena Plastyczna prof. Leszka Mądzika czy Teatr ITP. Znakomitą rolę pełni Muzeum KUL, kierowane przez dra Krzysztofa Przylickiego, opiekujące się zarówno bogatymi zbiorami sztuki, jak i inspirujące i organizujące wystawy na uczelni, a także na zewnątrz – w różnych miejscach regionu i kraju. W ostatnich latach takie ekspozycje wybranych zbiorów KUL prezentowane były m.in. w: Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Muzeum Zamojskim w Zamościu, Muzeum Lubelskim w Lublinie, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Zamkowym w Malborku, Zamku Królewskim w Warszawie, Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Obecnie w kulowskim muzeum czynna jest czasowa wystawa fotografii „Harmony” Marcina Ryczka, absolwenta KUL, laureata Grand Press Photo oraz wiodących foto-festiwali w USA. Goście z KUL podkreślali wielką rolę jaką w życiu uczelni odgrywają jej absolwenci. W ciągu stu lat działalności lubelski uniwersytet ukończyło ponad 120 tysięcy absolwentów – wśród nich prymas Stefan kardynał Wyszyński (w latach 1946-48 wielki kanclerz KUL), ale też jeden z największych polskich prozaików Wiesław Myśliwski. 21 listopada na KUL odbędzie się jego wieczór autorski. Oczywiście w październiku, w czasie obchodów kolejnych dni papieskich nie zabrakło wspomnienia o profesorze i patronie uczelni – kardynale Karolu Wojtyle, który związany był z uniwersytetem przez niemal ćwierć wieku pracy naukowej (jako profesor i kierownik Katedry Etyki) i później, do końca życia już jako zwierzchnik Kościoła katolickiego (bezterminowo urlopowany z KUL).

Dzisiaj lubelski uniwersytet rozwija swoją ofertę, wzbogacając ją o nowe kierunki, np. pielęgniarstwo i studia anglojęzyczne, m.in. z biotechnologii, matematyki, informatyki, ekonomii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Na uczelni studiuje ponad 900 zagranicznych studentów z 50 krajów świata. Nowy 101 rok akademicki rozpoczęło 3400 żaków mających do dyspozycji ponad 50 kierunków kształcenia.

Patronująca naszemu cyklowi spotkań TVP Lublin zaprosiła przedstawicieli KUL i Zarządu Województwa Lubelskiego do środowego Poranka „Między Wisłą i Bugiem”. W rozmowie w studio TVP wzięli udział dr Lidia Jaskuła – dyr. ds. komunikacji KUL oraz Sebastian Trojak – członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Program można obejrzeć TUTAJ (kliknij).