Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie powierzenia i wspierania w 2019 r. Termin składania ofert upływa 15 lutego 2019 r.

8 stycznia 2019 r.. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą NR XI/173/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w dziedzinie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie powierzenia i wspierania z terminem realizacji od 1 kwietnia do 15 grudnia 2019 r.
Termin składania ofert na zadania upływa dnia 15 lutego 2019 roku.
Informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Departament Promocji i Turystyki w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, pok. 034 lub pod nr. telefonu: 81 44-16-787.
Szczegółowe informacje na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

do-pobraniaDO POBRANIA

Uchwała Zarządu

Ogloszenie turystyka

Wzór oferty