Rusza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie powierzenia i wspierania w 2017 r. Termin składania ofert upływa 13 lutego 2017 r.

10 stycznia 2017 br. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CLVII/3140/2017 ogłosił otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w dziedzinie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie powierzenia i wspierania z terminem realizacji od 1 kwietnia do 15 grudnia 2017 r. Termin składania ofert na zadania upływa dnia 13 lutego 2017 roku.

Informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Departament Promocji i Turystyki w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, pok. 045 lub pod nr. telefonu: 81 44-16-787.

Szczegółowe informacje na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego pod linkiem:

W załączeniu: