Dnia 11 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CXIV/2366/2020 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji od 24 lutego 2020 r. do 14 grudnia 2020 r.

W załączeniu:

  • Uchwała Zarządu,
  • załącznik do Uchwały – Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji od 13 stycznia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r.

do-pobraniaDO POBRANIA

Uchwała 2020 wybór ofert powierzenie

wybór-powierzenie2.2020

 

W celu zawarcia umowy prosimy o przygotowanie i przedłożenie:

  • oświadczenia o zgodności odpisu/wypisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innego aktu regulującego status prawny podmiotu,
  • podanie numeru rachunku bankowego.