RoweLove Roztocze

Centralny Szlak Rowerowy Roztocza, uchodzący za jeden z najciekawszych nie tylko w naszym regionie, ale i w kraju, przechodzi gruntowną modernizację. Co więcej, już za niespełna dwa lata świeżo wyznakowana i zagospodarowana trasa, obejmie całość szlaku, zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej!

Szlak roztoczański jest jednym z pięciu szlaków regionalnych – utworzonych i utrzymywanych przez województwo lubelskie. Liczy ok. 187 km i prowadzi przez całe polskie Roztocze – od Kraśnika przez Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Susiec do granicznego Hrebennego. Szlak już w 2004 roku, po wyznakowaniu pierwszej części z Kraśnika do Zwierzyńca, został uznany za jedną z największych atrakcji regionu i kraju, zdobywając tytuł Turystycznego Produktu Roku i Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Udany debiut zaowocował w kolejnych latach, wraz z przedłużeniem szlaku o drugą część do Hrebennego, rosnącą popularnością i kolejnymi wyróżnieniami, przyznawanymi przez branżowe media. Najbardziej prestiżowe z nich to tytuł jednej z pięciu najlepszych tras rowerowych w Polsce w plebiscycie National Geographic Traveler w 2011 r.

Poza polską częścią Centralny Szlak Rowerowy Roztocza ma też znaczny odcinek na Ukrainie – ok. 110 km od granicznej Rawy Ruskiej do Lwowa, z dwoma dodatkowymi odnogami w Krechowie – do Żółkwi oraz Wereszycy na terenie Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego. Niestety, ukraińska część trasy była dotąd wyznaczona tylko na mapach, ale to się zmieni już w tym i w przyszłym roku. Dzięki wspólnemu projektowi partnerów z Polski i Ukrainy cały szlak zostanie zmodernizowany, a odcinek za granicą zyska pełne oznakowanie w terenie i zagospodarowanie.

Nowy projekt, nazwany „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”, realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Wartość projektu przekracza 9,1 mln zł, a jego partnerami są: Gmina Zamość (lider projektu), Województwo Lubelskie, Roztoczański Park Narodowy, Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy, Zrzeszenie Samorządów „Euroregion Karpaty – Ukraina” oraz Departament Ekologii i Zasobów Naturalnych Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

Z głównych założeń projektu warto podkreślić jednolite oznakowanie całego szlaku – z tabliczkami z pomarańczowym tłem, wyróżniającymi szlaki regionalne od lokalnych tras, oznakowanych tradycyjnie tabliczkami z tłem białym. Na zmodernizowanym szlaku roztoczańskim utworzone zostaną 23 nowe punkty obsługi rowerzystów, w tym 9 w Polsce i 14 na Ukrainie, wyposażone m.in. w zadaszone wiaty ze stołami i ławami, stojaki na rowery, tablice informacyjne z mapami przebiegu szlaku oraz prezentacją największych turystycznych atrakcji, a opcjonalnie także ze stacjami naprawy rowerów. Będą też dwa nowe wielofunkcyjne obiekty, służące obsłudze rowerowych turystów oraz promocji szlaku i całego Roztocza. W Lipsku –  Polesiu, na trasie łączącej Zamość z Centralnym Rowerowym Szlakiem Roztocza, powstanie Geoturystyczne Centrum, w którym znajdą się: punkt informacji turystycznej, pomieszczenia sanitarne, pokoje noclegowe, stołówka oraz część edukacyjno-promocyjna, wykorzystująca nowoczesne metody prezentacji. Drugi z obiektów – Centrum Edukacji Ekologicznej zostanie wybudowany w Wereszycy na terenie Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego.

Zaangażowanie i współpraca w ramach projektu parków narodowych z obu stron granicy ma swoje uzasadnienie, bowiem oba już od dłuższego czasu pracują nad utworzeniem Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Roztocze (wzorem podobnego rezerwatu Polesie, obejmującego cenne przyrodniczo obszary na terenie woj. lubelskiego oraz obwodów wołyńskiego i brzeskiego). Transgraniczny szlak rowerowy, przebiegający przez Roztoczański Park Narodowy i Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy, byłby znakomitym przykładem współpracy partnerów polskich i ukraińskich na rzecz zrównoważonego zagospodarowania i udostępniania turystom naturalnych terenów Roztocza.

Warto dodać, że obok modernizacji i rozbudowy infrastruktury na szlaku w granicach Polski i Ukrainy, zaplanowane zostały działania promocyjne, w tym utworzenie nowej strony www z interaktywną mapą szlaku oraz opracowanie i wydanie rowerowego atlasu.