RoweLove Lubelskie – odpocznij aktywnie

Województwo lubelskie dysponuje rozbudowaną siecią szlaków rowerowych, które od wielu lat są cenioną atrakcją turystyczną. Miłośnicy jazdy rowerem mają wyznaczone szlaki zarówno o charakterze ponadregionalnym, takie jak Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo oraz Centralny Szlak Rowerowy Roztocza, jak też szlaki rowerowe regionalne i lokalne.

Pomimo trwającego w kraju stanu epidemicznego, jazda rowerem jest jedną z bezpiecznych a zarazem aktywnych form wypoczynku i spędzania wolnego czasu. Przygotowane szlaki rowerowe w połączeniu z pięknymi krajobrazami Lubelszczyzny to ciekawy pomysł na spędzenie urlopu lub weekendu.

Do najważniejszych szlaków rowerowych regionu zaliczamy:

  • Centralny Szlak Rowerowy Roztocza (Kraśnik-Hrebenne), ok. 187 km;
  • Nadbużański Szlak Rowerowy (Janów Podlaski-Hrubieszów), ok. 288 km;
  • Szlak Lublin – Kazimierz Dolny, ok. 67 km;
  • Szlak Lublin-Wola Uhruska, ok. 110 km;
  • Szlak Kazimierz Dolny – Kraśnik, ok. 106 km;
  • Lubelski odcinek Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, ok. 400 km.

Szlaki są oznakowane i przebiegają w większości po drogach asfaltowych lub drogach gruntowych i leśnych.

Na szlaku Green Velo znajdują się Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR), gdzie turyści mogą odpocząć korzystając z wiat, ławek, stojaków na rowery oraz poszerzyć swoją wiedzę przeglądając  tablice informacyjne.

W bieżącym roku zostanie zakończony projekt „Rowelove Roztocze – razem pomimo granic”, przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, który zmodernizuje Centralny Szlak Rowerowy Roztocza. Na szlaku znajduje się już 9 wiat dla rowerzystów wraz z tablicami informacyjnymi. W najbliższych tygodniach szlak zostanie na nowo oznakowany, a przy istniejących wiatach umieszczone zostaną stojaki rowerowe oraz stacje obsługi rowerzystów zawierające podstawowe narzędzia do naprawy rowerów.

W ostatnich dniach kwietnia dokonano objazdu oraz przeglądu infrastruktury rowerowej na odcinku lubelskim szlaku Green Velo. Zweryfikowano oznakowanie, sprawdzono stan techniczny wiat oraz stojaków rowerowych, aby szlak był jak najlepiej przygotowany do sezonu turystycznego. Efektem tych działań będzie dokonanie drobnych napraw oraz uzupełnienie brakującego oznakowania przez gospodarzy MOR.

Zachęcamy do uprawiania turystyki rowerowej w regionie lubelskim. Aktywne spędzanie wolnego czasu, korzystanie z walorów przyrodniczych to okazja do poznania naszego regionu, a zarazem gwarancja udanego wypoczynku.

Centralny Szlak Rowerowy Roztocza

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo