Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców nt. projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, które odbędzie się 29 listopada 2017 roku, o godz. 11,00 w sali nr 371 B (III p.) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie
Realizacja projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” zakłada udostępnianie przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków instytucjom finansowym, tzw. Pośrednikom Finansowym, w celu udzielania przez nich wsparcia, w formie pożyczek – mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej. Pożyczki są udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis:
– oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki jest stałe i wynosi – 2,13 %
– oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielonej na przedsięwzięcie mające status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Green Velo jest stałe
i wynosi – 0,915 %
– oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielonej przedsiębiorstwu start-up jest stałe i wynosi – 0,915 %.

Program spotkania

11:00 Otwarcie spotkania przez wiceministra rozwoju Adama Hamryszczaka.
11:10 Wprowadzenie przez przedstawiciela Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
11:15 Wystąpienie przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego, prezentacja nt. projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”.
12:00 Wystąpienie przedstawiciela instytucji finansującej – Lubelskiej Fundacji Rozwoju.
12:45 Podsumowanie i dyskusja/zakończenie spotkania.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 27 listopada 2017 r. na adres mpr@lubelskie.pl, tel. 81 44 16 787