Pożyczki na rozwój turystyki

Pięć województw Polski Wschodniej, połączonych wspólną turystyczną atrakcją – Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo, ma szansę na rozwój działalności gospodarczej w branży turystycznej i okołoturystycznej. Mają to ułatwić preferencyjne pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego, a założenia nowego programu przedstawiono 29 listopada na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Maksymalna kwota pożyczki to 500 000,00 zł, a okres spłaty wynosi 60 miesięcy. Co ważne, każdy pożyczkobiorca może liczyć na sześciomiesięczną karencję w spłacie od dnia uruchomienia pożyczki. Wymagany jest wkład własny w wysokości 20%, ale nie od każdego pożyczkobiorcy. Wkładu nie wymaga się bowiem od przedsiębiorców, których obiekty posiadają status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz od przedsiębiorców, których firmy działają na rynku nie więcej niż dwa lata. Co więcej, w obu tych przypadkach obowiązuje też niższe stałe oprocentowanie pożyczki – 0,915%. Inni pożyczkobiorcy zakwalifikowani do programu muszą się liczyć z oprocentowaniem stałym w wysokości – 2,13%.
Szczegółowe informacje o warunkach uzyskania pożyczki w ramach Program „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia –Turystyka. Instrument finansowy wspierający MŚP” można znaleźć na stronie.

Okazuje się, że ministerstwo ma na wsparcie turystyki w pięciu regionach Polski Wschodniej (Lubelskim, Podlaskim, Podkarpackim, Świętokrzyskim i Warmińsko-Mazurskim) niebagatelną kwotę 200 mln zł. Program pt. „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia –Turystyka. Instrument finansowy wspierający MŚP” przewiduje pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw, udzielane zgodnie z zasadami pomocy de minimis, a więc na znacznie korzystniejszych warunkach niż rynkowe. Mówili o tym Monika Kazimierczak i Dariusz Wieloch z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. W naszym regionie instytucją pośredniczącą jest Lubelska Fundacja Rozwoju, której przedstawicielka – Dorota Pyzik zaprezentowała bardziej szczegółowe informacje o warunkach skorzystania z takiej formy pomocy de minimis.

W spotkaniu wzięło udział ok. 40 osób, w tym 30 przedsiębiorców z branży, reprezentujących przede wszystkim pensjonaty, kwatery, obiekty gastronomiczne i inne położone przy szlaku Green Velo i mające certyfikat Miejsca Przyjaznego Rowerzystom (MPR). Gospodarzami spotkania byli wicemarszałek Krzysztof Grabczuk oraz Dorota Lachowska – dyrektor Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, a gościem specjalnym Adam Hamryszczak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.