Najlepszy Produkt Turystyczny WL ‘2019

Trwa przyjmowanie zgłoszeń w konkursie na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‘2019”. To już XVII edycja konkursu, a jego rangę podkreślają patronaty honorowe, których udzielili Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Lublin – Pan Krzysztof Żuk oraz Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Pan Robert Andrzejczyk.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych. Zgłoszone propozycje zostaną poddane ocenie Kapituły, do której zaproszeni zostaną eksperci z zakresu promocji i turystyki, oraz Internautów.

Laureaci trzech pierwszych miejsc w konkursie na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‘2019” otrzymają rekomendację LROT do etapu ogólnopolskiego konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – CETRYFIKAT Polskiej Organizacji Turystycznej”, który przeprowadzi Polska Organizacja Turystyczna. Zwycięzcy etapu regionalnego otrzymają również nagrody rzeczowe oraz zostaną objęci działaniami promocyjnym prowadzonymi przez LROT.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 29 sierpnia 2019 r. za pośrednictwem aplikacji on-line, dostępnej pod adresem: www.polskapodajdalej.pl .

Rozstrzygnięcie etapu regionalnego konkursu nastąpi do 9 września 2019 r.

Produkty mogą być zgłaszane w pięciu kategoriach:

  • wydarzenie cykliczne,
  • pakiet usług turystycznych – impreza turystyczna,
  • obiekt,
  • szlak,
  • obszar.

Regulamin oraz pozostałe informację nt. konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‘2019” dostępne są na stronie www.lrot.pl.

Patronat medialny nad wydarzeniem roztaczają: Radio Lublin, TVP Lublin, Dziennik Wschodni oraz portal www.waszaturystyka.pl.