W imieniu Zarządu Województwa lubelskiego będącego Organizatorem Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na lubelskim odcinku Szlaku Rowerowego Green Velo mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu od dnia 10 maja 2018 roku naboru podmiotów, zainteresowanych uzyskaniem statusu „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

Zapraszamy do współpracy:

  • gestorów obiektów noclegowych (w tym agroturystycznych) i gastronomicznych,
  • zarządców atrakcji turystycznych,
  • centra informacji turystycznej,
  • operatorów innych obiektów, mogących świadczyć usługi na rzecz turystów rowerowych: stacji paliw, serwisów rowerowych, wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego itp. położonych w tzw. „korytarzu” szlaku Green Velo, tj. w gminach znajdujących się do 20 kilometrów od osi głównej tego szlaku.

Udział w tej innowacyjnej w skali Polski akcji jest całkowicie bezpłatny. W celu uzyskania rekomendacji „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom”, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w linku poniżej*. W formularzu tym wskazać należy, jakie kryteria „przyjazności” pod kątem turystów rowerowych spełnia Państwa obiekt oraz podać dane adresowe i podstawowe informacje o Państwa ofercie. Zgłoszenia będą weryfikowane przez audytorów, nadzorujących jakość i wiarygodność przekazywanych informacji. Zgłoszone obiekty zostaną umieszczone w ogólnodostępnej bazie danych, która będzie się znajdowała na portalu informacyjnym o szlaku www.greenvelo.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej. Pozwoli to turystom na uzyskanie kompleksowej informacji o obiektach „przyjaznych rowerzystom” w pobliżu szlaku, a tym samym na zainteresowanie turystów Państwa ofertą. Dodatkowych informacji nt. systemu rekomendacji MPR udziela Oddział Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.30 (tel. 81 44 16 787) oraz pod mailem mpr@lubelskie.pl.

Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w Systemie Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom (MPR) dotyczącej lubelskiego odcinka Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo jest Zarząd Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4 ,20-029 Lublin. Dane zostaną udostępnione na stronie www.greenvelo.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej, a także pozostałym organizatorom systemu rekomendacji adekwatnie dla poszczególnych województw  (wykaz w ogłoszeniu o naborze). Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania rekomendacji „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom”.

do-pobraniaDO POBRANIA

Regulamin MPR 2018

Ogłoszenie o naborze MPR

Formularz zgłoszeniowy MPR 2018

Instrukcja do formularza zgłoszenia MPR 2018

Wykaz gmin