Festiwal Wschodniosłowiański w Lublinie

Słowo – Obraz – Śpiew – to trzy wiodące tematy II Festiwalu Wschodniosłowiańskiego w Lublinie. Wydarzenie, organizowane w jubileuszowym roku 700-lecia miasta, ma zwrócić uwagę na mocno zakorzenioną w jego historii prawosławną religię, tradycję i kulturę.

Festiwalowe wydarzenia odbywać się będą w dniach od 19 do 21 maja w różnych miejscach Lublina i – co ważne – będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Piątek 19 maja- to dzień „Słowa”. Od godz. 16 do 20 na Zamku Lubelskim odbędzie się sympozjum popularno-naukowe, poświęcone prawosławiu w XVII wieku. Profesor Antoni Mironowicz z UMCS przybliży pozycję cerkwi prawosławnej w Rzeczpospolitej w XVI-XVII stuleciu, a profesor Andrzej Gil z KUL przedstawi rolę cerkwi prawosławnej w Lublinie, w strukturach Eparchii Chełmskiej, w pierwszej połowie XVII w. Ostatni z referatów – o unikalnym ikonostasie z lubelskiej cerkwi Przemienienia Pańskiego – wygłosi Marzena Gałecka z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie. Na zakończenie piątkowego spotkania, zaplanowano koncert w zamkowej Kaplicy Trójcy Świętej, w wykonaniu Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza z Supraśla, pod dyrekcją Marcina Abijskiego.

Sobota 20 maja- to dzień „Obrazu”. W godz. od 10 do 17, w Centrum Diecezjalnym przy ul. Ruskiej w Lublinie oraz w wybranych punktach miasta, odbędą się warsztaty fotograficzne, w tym zajęcia z fotoedycji , które poprowadzą Aleksander Wasyluk i Tadeusz Żaczek z grupy i portalu orthphoto.net . Fotograficy przygotowali też wykłady z zakresu fotografowania obiektów sakralnych.

Niedziela 21 maja- to dzień „Śpiewu”. Rozpocznie go Boska Liturgia w Cerkwi Katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie (godz. 9-11). O 11.30 w Centrum Diecezjalnym przy Ruskiej 15 zaplanowano wykład „Liturgiczny śpiew wschodniochrześcijański” oraz warsztaty śpiewu, które poprowadzi dr Marcin Abijski, dyrygent Chóru im. B. Onisimowicza z Supraśla. Finałowym wydarzeniem dnia „Śpiewu” i jednocześnie II Festiwalu Wschodniosłowiańskiego będzie koncert galowy w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Akademickiej 15, o godz. 18. W koncercie wystąpią: Chór Katedry Prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie oraz bułgarski Męski Chór Kameralny „Cantus Serdicus” z Sofii.

Imprezami towarzyszącymi festiwalowi będą wystawy fotograficzne, ukazujące piękno prawosławnej architektury i sztuki oraz obrzędów liturgicznych. W Muzeum Lubelskim na Zamku będzie można oglądać wystawę prac znanego lubelskiego fotografika Piotra Maciuka, a w Centrum Kongresowym UP esej fotograficzny „Spasi i sachrani” autorstwa Grupy Twórczej „Motycz”, którą tworzą: Grażyna Hankiewicz, Dariusz Hankiewicz, Krzysztof Kuzko, Krzysztof Sak i Jakub Szymański. Organizatorami II Festiwalu Wschodniosłowiańskiego w Lublinie są: Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Bractwo Prawosławne św. Św. Cyryla i Metodego.