W Oddziale Przyrodniczym Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym odbywają się w dniach 28 maja – 11 czerwca br. różnorodne wydarzenia przygotowane w okazji tegorocznej edycji Dni Wisły. Wydarzenie organizowane jest w ramach Roku Rzeki Wisły 2017. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym zawiera w swojej nazwie bezpośrednie odniesienie do lokalizacji Oddziałów, które położone są nad dwoma brzegami rzeki Wisły. Nazwa ta również ukierunkowuje w dużym stopniu charakter działań muzealnych, nastawionych na upowszechnianie wiedzy o znaczeniu rzeki Wisły w naszej gospodarce, historii i kulturze, ale także propagowanie ekologicznych postaw, mających służyć zachowaniu naszego naturalnego środowiska. Trwający właśnie Rok Rzeki Wisły nadzoruje ze strony Muzeum Nadwiślańskiego Oddział Przyrodniczy, natomiast w wymiarze ogólnopolskim projekt koordynuje Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

Rok 2017 uchwalony został przez Sejm RP Rokiem Rzeki Wisły. Upamiętniono w ten sposób 550. rocznicę tzw. pierwszego wolnego flisu na Wiśle. W wyniku postanowień II pokoju toruńskiego (1466 r.), kończącego wojnę polsko-krzyżacką, Polska uzyskała panowanie nad całym żeglownym biegiem Wisły. W roku 1467 r. mógł się zatem odbyć pierwszy, nieograniczony spław wiślany. Aby upowszechnić ten ważny dla kultury i gospodarki naszego kraju fakt, w ramach projektu Rok Rzeki Wisły 2017 planowana jest realizacja wielu przedsięwzięć z dziedziny kultury, sportu, turystyki, techniki, ekologii o zasięgu ogólnokrajowym, a nawet międzynarodowym.

Wśród tych działań nie może zabraknąć nadwiślańskich muzeów, będących często jedynymi depozytariuszami ważnych elementów przeszłości Wisły – zapomnianej drogi i drogowskazu, przeszkody i osłony militarnej, żywicielki i niszczycielki, inspiracji artystów i symbolu polskości. Dlatego powstał projekt utworzenia sieci pod nazwą Muzea Szlaku Wisły, w ramach którego będą organizowane i koordynowane „wiślane” przedsięwzięcia.

Koncepcja Muzeów Szlaku Wisły wywodzi się z idei Muzeów na Szlaku Wisły, którą wysunęło w 2000 r. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. Do obecnej inicjatywy przystąpiło ponad 20 muzeów z całej Polski.