Zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją medycznych czynności ratunkowych na terenie  województwa – ocenia w ciągu 3 dni upoważniony przez marszałka województwa lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii.

Występowanie do sądu z wnioskiem o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego przez Policję osoby psychicznie chorej, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, jeżeli osoba chora psychicznie odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia. 

Podstawa prawna:  art. 18 ust 3 i 10 pkt. 2 oraz art. 46 ust. 2c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 740 w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania. 

Na terenie województwa lubelskiego czynności powyższe wykonuje lek. med. Sylwia Raszczepkin lekarz specjalista z dziedziny psychiatrii, na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Lubelskiego.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie,

ul. Szpitalna 53B, 22-100 Chełm

tel. do kontaktu: 082 56 23 381