Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2018 roku pn. „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy na lata 2017 – 2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2012-2015)”.

Choroby kręgosłupa uznawane są za jeden z ważniejszych problemów społecznych i zdrowotnych społeczeństwa. Powstanie dolegliwości bólowych spowodowane jest m.in. siedzącym trybem życia, brakiem aktywności fizycznej, stresem, pośpiechem. Według światowych badań epidemiologicznych, dolegliwości bólowe kręgosłupa nękają głównie społeczeństwa wysoko cywilizowane. Oszacowano, że wśród osób w wieku ok. 30 lat na bóle kręgosłupa cierpi ok. 60 – 80 % ludności europejskiej, zaś powyżej 55 roku życia dolegliwością tą dotkniętych jest ok. 98 % populacji. Istotnym jest również fakt, iż zespoły bólowe odcinka szyjnego i lędźwiowo – krzyżowego kręgosłupa stanowią od 1,5% do 2 % wszystkich porad w społecznej służbie zdrowia. Biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny, choroby kręgosłupa powodują coraz częściej absencję pracowników w miejscu pracy, a także ich ograniczoną wydajność, co powoduje straty i dodatkowe koszty dla pracodawcy.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie BIP UMWL