Profilaktyka chorób kręgosłupa – konkurs ofert

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert na wybór w roku 2020 realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy na lata 2017 – 2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2012-2015)”

Potrzeba realizacji niniejszego programu wynika przede wszystkim z trudnej sytuacji epidemiologicznej. Choroby kręgosłupa uznawane są za jeden z ważniejszych problemów społecznych i zdrowotnych społeczeństwa. Powstawanie dolegliwości bólowych powodowane jest m.in. przez siedzący tryb życia, brak aktywności fizycznej, stres oraz pośpiech. Według światowych badań epidemiologicznych, dolegliwości bólowe kręgosłupa nękają głównie społeczeństwa wysoko cywilizowane. Oszacowano, że na bóle kręgosłupa wśród osób w wieku ok. 30 lat cierpi od 60 do 80% ludności europejskiej, Biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny, choroby kręgosłupa powodują coraz częściej absencję pracowników w miejscu pracy, a także ich ograniczoną wydajność, powodując straty i dodatkowe koszty dla pracodawcy.

Szczegółowe informacje na stronie BIP UMWL: