Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2019 pn. „Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy na lata 2017 – 2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2012-2015)”

Potrzeba realizacji niniejszego programu wynika przede wszystkim z sytuacji epidemiologicznej. Choroby kręgosłupa uznawane są za jeden z ważniejszych problemów społecznych i zdrowotnych społeczeństwa. Powstanie dolegliwości bólowych powodowane jest m.in. przez siedzący tryb życia, brak aktywności fizycznej, stres, pośpiech. Według światowych badań epidemiologicznych, dolegliwości bólowe kręgosłupa nękają głównie społeczeństwa wysoko cywilizowane. Oszacowano, że na bóle kręgosłupa wśród osób w wieku ok. 30 lat cierpi 60,0 – 80,0% ludności europejskiej, zaś u osób powyżej 55 roku życia dolegliwością tą dotkniętych jest ok. 98,0% populacji. Biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny, choroby kręgosłupa powodują coraz częściej absencję pracowników w miejscu pracy, a także ich ograniczoną wydajność, co powoduje straty i dodatkowe koszty dla pracodawcy.

 

Szczegółowe informacje na stronie BIP UMWL:

https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=88&p1=szczegoly&p2=1353400