Samorząd Województwa Lubelskiego w 2017 r. zamierza przystąpić do wdrożenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 2016-2021”, który jest kontynuacją działań podjętych w 2016 r.  W roku 2017 Samorząd Województwa Lubelskiego planuje objąć swoimi działaniami dzieci w wieku od 2 roku do 5 roku życia. 

Treść programu obejmuje podział na 4 warianty, dotyczące możliwości jego wdrażania. Dwa spośród nich (wariant 2 i 4) skierowane są do powiatów województwa lubelskiego, które we własnym zakresie dokonają wyboru realizatora programu w drodze konkursu ofert działając osobno lub w porozumieniu z innymi powiatami lub gminami. 

Z troski o dobro mieszkańców województwa lubelskiego SWL wychodzi z propozycją podjęcia współpracy w ramach wdrożenia powyższego programu wspólnie z powiatami województwa lubelskiego.

→  https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=52&p1=szczegoly&p2=1094549