OCENA ZASADNOŚCI ZASTOSOWANIA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO

 Zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją medycznych czynności ratunkowych na terenie  województwa – ocenia w ciągu 3 dni upoważniony przez marszałka województwa lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii.

Występowanie do sądu z wnioskiem o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego przez Policję osoby psychicznie chorej, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, jeżeli osoba chora psychicznie odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia.

Podstawa prawna:

  1. 18 ust 3 i 10 pkt. 2 oraz art. 46 ust. 2c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. poz. 2459 w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi

 

L.p. Imię i nazwisko upoważnionego lekarza

Dane kontaktowe

Zakres działania
1. Lek. med. Sylwia Raszczepkin

lekarz specjalista z dziedziny psychiatrii

nr prawa wykonywania zawodu: 1891801

tel. do kontaktu 82 562-23 81

e-mail: sliwka121@tlen.pl 

teren województwa lubelskiego