OCENA ZASADNOŚCI ZASTOSOWANIA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 3, ust. 10 pkt 2 z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.), lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii upoważnionym przez Marszałka Województwa Lubelskiego do wykonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych w roku 2020 jest lek. med. Sylwia Raszczepkin.

 Dane do korespondencji z upoważnionym lekarzem:

nr prawa wykonywania zawodu: 1891801

tel. do kontaktu 82 562-33 82

e-mail: sylwia.raszczepkin@szpital.chelm.pl 

Podstawa prawna:

  1. 18 ust 3 i 10 pkt. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego(Dz.U. 2018 poz.1878).
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz.U. 2018 poz. 2459).