Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 3, ust. 10 pkt 2 z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. z 2018r., poz. 1878), lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii upoważnionym przez Marszałka Województwa Lubelskiego do wykonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych w roku 2019 jest

lek. med. Sylwia Raszczepkin.

Dane do korespondencji z upoważnionym lekarzem:

nr prawa wykonywania zawodu: 1891801

tel. do kontaktu 82 562-23 81

e-mail: sliwka121@tlen.pl

 

Podstawa prawna:

  1. 18 ust 3 i 10 pkt. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego(Dz.U. 2018 poz.1878).
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz.U. 2018 poz. 2459).