Ministerstwo Zdrowia ogłasza  piąty konkurs profilaktyczny finansowany z Funduszy Europejskich finansujący projekty dotyczące profilaktyki miażdżycy tętnic i chorób serca. Konkurs kierowany jest do podmiotów leczniczych posiadających umowę z NFZ na udzielanie świadczeń na leczenie szpitalne i ambulatoryjne z zakresu kardiologii. 

Najważniejsze założenia konkursu to:

  • aktywna profilaktyka – porady specjalisty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  • identyfikacja pacjentów wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego,
  • przeprowadzenie badania genetycznego  u pacjentów kwalifikujących się do badań,
  • edukacja prozdrowotna grupy docelowej pacjentów w kierunku podniesienia świadomości, wczesnego rozpoznawania i ograniczania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych,
  • edukacja kadry medycznej i personelu świadczącego porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej i wczesnego wykrywani chorób układu sercowo – naczyniowego,
  • akcja informacyjna zachęcająca do włączenia się do programu, skierowana do pacjentów, lekarzy i pielęgniarek POZ, medycyny pracy i organizacji pozarządowych.

Grupą docelową działań profilaktycznych (oprócz personelu medycznego) są osoby aktywne zawodowo, które w ostatnich 5 latach nie leczyły się na choroby układu sercowo-naczyniowego i nie korzystały z Programu Chorób Układu Krążenia.

Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczamy na stronie internetowej.