Konkurs ofert – profilaktyka raka skóry

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert, na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2014 – 2017” w 2017 roku.

Nowotwory skóry to najliczniejsza grupa nowotworów złośliwych, która zajmuje pierwsze miejsce w statystyce onkologicznych chorób skóry. Biorąc pod uwagę płeć, problem dotyka częściej kobiety niż mężczyzn, jednak jak pokazują statystyki liczba zachorowań wciąż wzrasta. Na przestrzeni 40 lat nastąpił wzrost zachorowań na nowotwory skóry u mężczyzn 3,6-krotnie, a u kobiet 3,5-krotnie. Należy jednak mieć na uwadze, że wzrost zachorowań związany jest z długotrwałą ekspozycją na słońce. Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania niezbędna jest profilaktyka.

W październiku 2013 r. przewidziany do realizacji w latach 2014 – 2017 program uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Głównym celem programu jest podniesienie świadomości mieszkańców województwa lubelskiego w zakresie nowotworów złośliwych skóry oraz zmniejszenie zachorowalności na te choroby poprzez podniesienie poziomu wiedzy na temat m.in. istoty chorób nowotworowych skóry, czynników zwiększających zachorowalność, metod zmniejszania ryzyka zachorowania, edukację mieszkańców  w umiejętność samobadania skóry i rozpoznawania wczesnych symptomów nowotworów złośliwych skóry. Wymiernym efektem powyższych działań będzie m.in. zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki nowotworów skóry, zwiększenie wykrywalności w pierwszym stadium choroby, zwiększenie ilości osób wyleczonych, objęcie profesjonalną opieką profilaktyczną osób z grup ryzyka oraz zmniejszenie śmiertelności z powodu nowotworów złośliwych skóry.

Szczegółowe informacje