W ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzona jest  kampania edukacyjna  „Ciąża bez alkoholu.”

Głównym celem kampanii jest zmniejszenie liczby kobiet pijących alkohol w czasie ciąży, promocja całkowitej abstynencji w tym okresie oraz zwiększenie wiedzy o negatywnym wpływie alkoholu na rozwijające się w łonie matki dziecko. 

Szczegółowe informacje na temat akcji oraz możliwości włączenia do Partnerstwa są dostępne na stronie internetowej Kampanii www.ciazabezalkoholu.info