Marszałek Województwa Lubelskiego wspólnie z Panią Gabrielą Masłowską – Posłanką na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  zaprasza na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w Programie Edukacja, realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021.

Celem tego programu jest poprawa jakości edukacji w Polsce i wzmocnienie współpracy między instytucjami edukacyjnymi w Polsce oraz współpracy z instytucjami w innych krajach. Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Operatora Programu – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Przedstawione zostaną na nim założenia Programu Edukacja oraz zasady wnioskowania o dofinansowanie.

Uczestnikami programu mogą być przedstawiciele publicznych i niepublicznych podmiotów działających w edukacji, w tym samorządy, szkoły, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje aktywnie angażujące się w działalność edukacyjną. Spotkanie odbędzie się 27 sierpnia 2019 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2, sala S2. Rejestracja uczestników od godz. 1030, czas spotkania – godz. 1100 – 1500.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc proszę o potwierdzenie obecności do dnia 21 sierpnia 2019 roku, drogą e-mail na adres halina.drozd@lubelskie.pl .

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w Programie Edukacja 27 sierpnia 2019 r. | Lublin

 

PROGRAM

 

10:30 – 11:00 Rejestracja uczestników
11:00 – 12:00 Podstawowe założenia Programu Edukacja

·         Cele oraz obszary priorytetowe Programu Edukacja

·         Budżet w podziale na Komponenty

·         Podział na Komponenty

·         Kwalifikowalni Wnioskodawcy i Partnerzy

·         Kwalifikowalne działania w ramach Komponentów

·         Zasady finansowe

12:00 –  12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 13:30 Zasady wnioskowania o dofinansowanie

·         Założenia systemu online

·         Wybrane elementy wniosków o dofinansowanie

o   Część opisowa

o   Część finansowa

·         Warunki oceny formalnej wniosków

·         Kryteria oceny merytorycznej wniosków

13:30 – 14:00 Indywidualne konsultacje
14:00 – 15:00          Lunch