Z Kresów ocalone…

Zachęcamy do udziału w akcji „Z Kresów ocalone: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych”. To inicjatywa nowego Oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie – Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Misją tej instytucji jest podtrzymywanie i upowszechnianie pamięci o ziemiach położonych na wschodzie, należących niegdyś do Rzeczypospolitej, a obecnie znajdujących się w większości poza jej granicami.

„Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych” rozpocznie się 15 września. Zgromadzone przez kuratorów Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej wspomnienia, historie osób, miejsc i przedmiotów, nacechowane osobistym, często pełnym emocji postrzeganiem, pozwolą na uchwycenie żywego i autentycznego obrazu Kresów.

Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową muzeum oraz na profil na Facebooku.