Uwaga Konkurs „Osobistości pogranicza” w ramach Programu PBU

 Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina, zaprasza młodzież mieszkającą na obszarze objętym Programem do wzięcia udziału w Konkursie „Osobistości pogranicza”.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ciekawej i kreatywnej pracy w dowolnej formie literackiej na temat wybranej postaci z pogranicza polsko – białorusko – ukraińskiego, która poprzez swoją działalność wywarła silny wpływ na dzieje regionalne, narodowe, wniosła wkład w historię i kulturę tego obszaru. Można zaprezentować dowolną postać z obszaru objętego Programem lub wybrać z listy „Osobistości Pograniczna”, która jest dostępna w  linku.

Prace w języku polskim, białoruskim, ukraińskim lub angielskim można wysyłać do 13 grudnia 2020 r. do północy czasu środkowoeuropejskiego. Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin jak również formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie Programu.