Uchwałą nr XXIII/452/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku zostały przyznane stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Uroczyste wręczenie dyplomów stypendialnych przez Marszałka Województwa Lubelskiego odbędzie się  22 maja br., o godz. 11.00, w sali widowiskowej Teatru Muzycznego w Lublinie przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5.