Stypendium dla bibliotekarek

Już po raz szósty bibliotekarki z całej Polsce mają szansę na stypendium w Konkursie im. Olgi Rok. Dzieląc się swoimi historiami, mogą wygrać pieniądze na spełnienie marzeń związanych z rozwojem osobistym. Wysokość rocznego stypendium to 5 000 zł.  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia do 10 lipca.

Bibliotekarki z całej Polski mogą ubiegać się o stypendium w dwóch kategoriach konkursowych:

  • „placówka biblioteczna mniejsza”- o to stypendium mogą się ubiegać się kandydatki reprezentujące publiczne placówki biblioteczne, w których pracuje jedna lub dwie osoby.
  • „placówka biblioteczna większa” – to stypendium przeznaczone jest dla kandydatek reprezentujących publiczne placówki biblioteczne, w których pracuje trzy osoby lub więcej.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju osobistego bibliotekarek z całej Polski, oraz zebranie i docenienie historii kobiet, które – podobnie jak kiedyś Olga Rok – potrafią mobilizować siebie i innych do poszukiwania nowych rozwiązań, do przełamywania stereotypów i wspierania rozwoju swoich społeczności. Przedsięwzięcie jest realnym wsparciem bibliotekarek. Podczas oceny wniosków Kapituła Konkursu weźmie pod uwagę to, w jakim stopniu doświadczenia kandydatki mogą być inspirujące dla innych kobiet, czego mogą nauczyć się od niej inne biblioteki, szczególnie w zakresie pozyskiwania nowych użytkowników i zaangażowania w życie lokalnej społeczności, oraz potencjał kandydatek jako liderek zmiany w swoich społecznościach.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne tutaj.