Zarząd Województwa Lubelskiego 28 lutego br. zatwierdził wyniki prac Komisji ds. rozpatrywania wniosków stypendialnych, przyznając stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

W ramach środków finansowych określonych w budżecie Województwa Lubelskiego, przeznaczonych na realizację systemu stypendialnego w 2019 roku, Zarząd Województwa udzielił wsparcia finansowego twórcom z terenu naszego województwa, pragnącym doskonalić swój kunszt artystyczny. W zdecydowanej większości to młodzi ludzie z terenu województwa lubelskiego. 
Kwota rozdysponowana na stypendia wyniosła 144 800 zł, która pozwoliła na udzielenie pomocy finansowej w podejmowanych działaniach artystycznych 142 osobom.
O stypendia  Województwa Lubelskiego w sumie ubiegało się 217 osób. Dziedziny,
w których młodzi artyści aplikowali o stypendia to: muzyka, plastyka, fotografia, teatr, film, literatura, opieka nad zabytkami.

do-pobraniaDO POBRANIA wykaz stypendystów 2019

do-pobraniaDO POBRANIA uchwała STYPENDIA 2019 – wyniki prac komisji