Ręce pełne słów

Lubelski skansen to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w naszym regionie. Spacer wśród starych chałup jest nie tylko świetną formą rekreacji, ale również dobrą okazją do poznania kultury materialnej dawnej wsi. By sprostać oczekiwaniom swoich gości, także tych z dysfunkcją słuchu, Muzeum Wsi Lubelskiej realizuje nowy projekt pod nazwą „Ręce pełne słów”.

W ramach zadania Muzeum zostanie doposażone w elementy, które pozwolą osobom głuchym na samodzielne, efektywne poznanie skansenu. Będą to filmy w Polskim Języku Migowym o 58 wystawach muzealnych dostępne dla osób głuchych poprzez system QR kodów oraz oznakowanie terenu Muzeum w postaci drogowskazów i tablic informacyjnych. Dodatkowo odbędą się szkolenia pracowników Muzeum nastawione na kontakt i współdziałanie z osobami głuchymi.

To już kolejny projekt Muzeum Wsi Lubelskiej, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami. Wcześniej lubelski skansen „dostroił się” do potrzeb niewidomych i niedowidzących oferując m.in. tablice dotykowe oraz wydruki 3 D.

Więcej na temat dostępności Muzeum Wsi Lubelskiej na stronie skansenu 

„Ręce pełne słów. Dostosowanie formy przekazu treści ekspozycji muzealnej do potrzeb osób głuchych” to projekt realizowany w ramach programu „wspieranie działań muzealnych”. Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.