Z uwagi na wprowadzenie IV etapu znoszenia z dniem 6 czerwca 2020 roku obostrzeń związanych z COVID-19  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.Hieronima Łopacińskiego w Lublinie wznawia od 8 czerwca 2020 roku działalność w zakresie udostępniania zbiorów (czytelnie i wypożyczalnia), działalności informacyjnej oraz reprograficznej (ksero, fax).

W dalszym ciągu obowiązują jednak szczególne warunki higieniczno-sanitarne oraz reguły postępowania w aspekcie przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem.  Zasady otwarcia Biblioteki uwzględniają ponadto rekomendacje dla bibliotek wystosowane przez Bibliotekę Narodową.

Godziny pracy Biblioteki:

poniedziałek, czwartek, piątek – 9.00 – 15.00 wtorek, środa – 12.00 – 19.30 sobota – nieczynna.

Dla użytkowników WBP udostępnione zostaje wyłącznie wejście do nowego budynku (szklane drzwi), pracownicy WBP korzystać będą tylko z wejścia głównego.

Przemieszczanie się użytkowników między agendami Biblioteki odbywać się będzie klatką schodową główną lub windą. W WBP obowiązuje bezwzględny zakaz przemieszczania się użytkowników poza strefami wyznaczonymi.