Dnia 11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą  Nr VII/87/2018ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 18 stycznia 2019 r. do 16 grudnia 2019 r.

Termin składania ofert na zadania upływa dnia 3 stycznia 2019 roku.

Informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, pok. 537, 538 i 512 lub pod nr. telefonów:

(0 81) 44-16-706, 44-16-573, 44-16-718

W załączeniu przedstawiamy:

  1. Uchwałę Zarządu 
  2. Ogłoszenie – Załącznik do uchwały
  3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego