Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie zachęca dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym poświęconym patronowi.

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy o życiu i dziele Henryka Wieniawskiego, wielkiego lublinianina, genialnego skrzypka i kompozytora.

Zgłoszenia – prace plastyczne bądź prezentacje multimedialne – należy przesyłać do 31 sierpnia br.

Więcej na temat Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Wieniawski był wielkim skrzypkiem” na stronie lubelskiej filharmonii.

Zwycięzcy otrzymają dyplomy, nagrody książkowe oraz słodki poczęstunek, a także 2 bilety na wybraną audycję edukacyjną dla dzieci i młodzieży w sezonie 2020/2021.