Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubelskiego w:

  • Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie połączonego ze Szkołą Policealną Pracowników Służb Społecznych im. Andrzeja Bączkowskiego w Lublinie, ul. Sulisławicka 7, 20 – 360 Lublin.

Dokumenty dotyczące ogłoszenia konkursu, dostępne także dla osób korzystających z oprogramowania czytającego ekran: