Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

  • Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej, ul. Okopowa 3, 21-500 Biała Podlaska;
  • Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Puławach, ul. Mickiewicza 29, 24-100 Puławy;
  • Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu, ul. Partyzantów 20, 22-400 Zamość.

Dokumenty dotyczące ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych, wymienionych wyżej szkół, prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

Pliki PDF dostępne dla osób korzystających z oprogramowania czytającego ekran: