W ramach współpracy instytucji oraz wsparcia działań i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, trzeciego sektora oraz instytucji kultury, Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” przypomina o trwającym naborze wniosków w Programie „Europa dla obywateli”.

„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający samorządy, organizacje pozarządowe, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego oraz pamięci europejskiej.

Do 2 września 2019 r., do godziny 12:00 czasu obowiązującego w Brukseli, można złożyć wnioski na projekty w ramach działań:

  • Komponent 2, Działanie 2.1. Partnerstwo miast
  • Komponent 2, Działanie 2.2. Sieci miast 
  • Komponent 2, Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Więcej o programie „Europa dla obywateli” znajduje się na stronie polskiego Punktu Kontaktowego: htpps://europadlaobywateli.pl/