Nabór wniosków o przyznanie stypendiów

W dniu 2 września 2019 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020″ oraz „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”. Celem programów jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim.

Program stypendialny „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020″ skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim; w roku szkolnym 2019/2020 są uczniami szkoły podstawowej (klasa VII lub VIII) lub liceum ogólnokształcącego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Program stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021″ skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości lub w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uczą się w  szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (poza szkołami dla dorosłych).

Stypendia przyznawane będą na okres od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r., najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Łącznie w obu programach stypendialnych przyznanych zostanie 1000 stypendiów (po 500 w każdym z programów stypendialnych) w kwocie 400 złotych miesięcznie.

Programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowane są przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy, instrukcje i wymagane dokumenty znajdują się w zakładce Stypendia uczniowskie https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/ (81) 44 16 709, (81) 44 16 716, (81) 44 16 713.

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami programów stypendialnych oraz do składania wniosków o przyznanie stypendium.