28 czerwca 2019 roku w Pałacu Lubomirskich w Lublinie zaprezentowano założenia i scenariusz wystawy stałej tworzonego oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie –  „Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej”.

W celu wypracowania ideowej i merytorycznej koncepcji nowego muzeum, powołano Kolegium Doradcze przy Dyrektorze Muzeum Lubelskiego w Lublinie. W jego składzie są przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, wybitni muzealnicy: Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, Dyrektor Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu; historycy z lubelskiego środowiska naukowego i przedstawiciele Muzeum Lubelskiego. Pracami kolegium kieruje Dyrektor Muzeum Lubelskiego, dr Katarzyna Mieczkowska. Następnie rozpoczęły się prace nad przygotowaniem scenariusza wystawy stałej. Pracowało nad nim osiem zespołów, w skład których weszli historycy, historycy sztuki, literaturoznawcy i przedstawiciele innych dyscyplin, a także zewnętrzni eksperci. 

Muzeum Lubelskie w Lublinie, prezentując efekty dotychczasowych prac nad merytoryczną koncepcją i scenariuszem wystawy stałej, rozpoczęło społeczne konsultacje dotyczące kształtu placówki.

Propozycje i opinie należy przesyłać do 30 września br. na adres: konsultacje@muzeumlubelskie.pl