Międzynarodowy Dzień Teatru

Cieszy, bawi, rozczula do łez, jest źródłem rozrywki, natchnienia, pobudza do refleksji i wzmacnia więzi międzyludzkie – wszystko to, a nawet więcej, daje nam Teatr, a konkretnie ludzie sceny, dzięki którym doświadczamy tylu niezwykłych emocji. 27 marca o godz. 14.00 w Teatrze Starym w Lublinie (ul. Jezuicka 18) odbędzie się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Gospodarzami Święta Teatru są Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego i Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin. 

W programie uroczystości przewidziane jest: odczytanie orędzia na Międzynarodowy Dzień Teatru, uhonorowanie medalami, nagrodami, listami gratulacyjnymi i dyplomami uznania najbardziej zasłużonych artystów i pracowników lubelskich scen zawodowych oraz animatorów amatorskiego ruchu teatralnego z województwa lubelskiego, a także wręczenie Złotej Maski przyznawanej przez Oddział Lubelski ZASP.

W roku obecnym z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Zarząd Województwa Lubelskiego uhonorował osoby związane z życiem teatralnym naszego województwa, pracowników artystycznych, technicznych i administracyjnych lubelskich teatrów, animatorów życia teatralnego z województwa, społeczników i działaczy kulturalnych. Zostały przyznane: siedem Medali Pamiątkowych Województwa Lubelskiego, 8 finansowych Nagród Kulturalnych Województwa Lubelskiego, liczne listy gratulacyjne Marszałka Województwa Lubelskiego, dyplomy okolicznościowe i dyplomy uznania Zarządu Województwa Lubelskiego.

do-pobraniaDO POBRANIA

ORĘDZIE na Międzynarodowy Dzień Teatru