Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

do-pobraniaDO POBRANIA

Ogłoszenie

Uchwała ZWL – konkurs Muzeum Zamoyskich

kwestionariusz osobowy-MZ

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu

Oświadczenie o stanie zdrowia

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych