Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

do-pobraniaDO POBRANIA

Ogłoszenie

Uchwała ZWL Muzeum Nadwiślańskie

kwestionariusz osobowy-MNKD

Oświadczenie o stanie zdrowia

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie o braku wyroku sądu

Oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji kier

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych os