Kolejny koncert w ramach XXI Międzynarodowego Festiwalu Organowego Lublin-Czuby 2017 odbędzie się 27 września o godz. 19 w Kościele pw. Św. Rodziny. Będzie to Koncert Papieski z okazji 30. rocznicy pobytu Jana Pawła II w Lublinie, a także 700-lecia Lublina. Wystąpi Chór i Orkiestra Kameralna Iubilaeum Lublin. Zespół wykona utwory sakralne Charles Gounoda, Franciszka Schuberta, Tomasza Orkiszewskiego, Mieczysława Surzyńskiego i Wolfganga Amadeusz Mozarta. W skład pięćdziesięcioosobowego Chóru Iubileum wchodzą zarówno uczniowie szkół podstawowych, średnich, studenci i osoby pracujące zawodowo, których wspólną pasją jest ogromne zamiłowanie do muzyki. Zespół koncertował ponad 160 razy w Lublinie i wielu innych miejscowościach w kraju i za granicą, m.in. Częstochowie, Warszawie, Licheniu, Lwowie, Karlovych Varach, Wilnie, Wiedniu, Rzymie. Wielokrotnie chór brał udział we Mszach św. radiowych i w kościele Świętego Krzyża oraz w kościele św. Elżbiety w Gdańsku, uczestniczył też w wielu konkursach i festiwalach oraz nagraniach telewizyjnych. Soliści: Iwona Goskowska-Kurczewska – sopran, Krzysztof Gąsior – bas, Elzbieta Kołaczek – recytacja, Orkiestra Kameralna, Tomasz Orkiszewski – dyrygent.