III Festiwal im. Wincentego i Franciszka Lesslów w Puławach

III Festiwal im. Wincentego i Franciszka Lesslów w Puławach to impreza, której nadrzędnym celem jest popularyzacja polskiej muzyki klasycznej w tym osiągnięć i dorobku polskich kompozytorów. Festiwal  przygotowywany jest w oparciu o wieloletnią pracę, najpierw pasjonatów a następnie członków Fundacji im. Wincentego i Franciszka Lesslów.

III Festiwal im. Wincentego i Franciszka Lesslów w Puławach to jedno z największych przedsięwzięć regionalnych opartych na kulturze wysokiej. Jednym z jego założeń jest organizacja profesjonalnych imprez artystycznych o tym charakterze, w oparciu o potencjał lokalnych środowisk. Działania te przyczyniają się do budowy kapitału społecznego oraz rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Tegoroczny projekt zawiera szczególne odniesienia nie tylko do polskiej historii muzycznej ale także dziejów regionu w czasach walki o wolność i jej odzyskanie. Przedstawia lokalne miejsca związane z odzyskaniem niepodległości a także sylwetki osób mających wpływ na losy kraju, między innymi postać Ignacego Jana Paderewskiego.

Repertuar III Festiwalu im Wincentego i Franciszka Lesslów uświetni przypadającą w tym roku, 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W związku z tym w bieżącej odsłonie festiwalu będziemy mogli zobaczyć, wyłącznie dzieła kompozytorów polskich, akcentując jednocześnie postacie i wydarzenia mające wpływ na odzyskanie niepodległości. Szczegółowy program Festiwalu znajdziecie państwo na stronie http://www.lessel.pl/przygotowania-w-pelni/

galeriaGALERIA