Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021.

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji,
a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Wnioski, wyłącznie w formie elektronicznej, można składać do 11 grudnia br

Szczegóły programu na stronie operatora