Wizyta przedstawicieli Regionu Centralnego Dolnej Loary (Francja)

W dniach 6-8 lutego 2023 roku w Lublinie odbyła się wizyta przedstawicieli Regionu Centralnego Dolnej Loary (Francja): Pana Aurelien Montague – Dyrektora Naukowego w Instytucie Le Studium oraz Pani Alexi Soussen – Dyrektora Operacyjnego Programu Cosmetosciences.

Wizyta gości z Francji była już kolejną z cyklu spotkań i wymiany doświadczeń w ramach zapoczątkowanej współpracy przy projekcie ELISE – European Life Science Ecosystems, realizowanego w Departamencie Gospodarki UMWL. Celem wizyty była kontynuacja współpracy z Województwem Lubelskim, a przede wszystkim uczelniami wyższymi na rzecz realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz inicjatyw badawczych, a także międzynarodowej wymiany studentów.

Podczas wizyty przedstawiciele Regionu Centralnego Dolnej Loary mieli możliwość spotkania się z władzami lubelskich uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie), przedstawicielami Ecotech Complex UMCS, Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie omówiono między innymi takie zagadnienia jak: działalność Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera funkcjonującego w Departamencie Gospodarki UMWL, założenia Sieci Regionów Trójmorza oraz organizowanego w dniach 16-17 maja br. Kongresu Trójmorza w Lublinie, współpraca w ramach partnerstwa tematycznego Go4Cosmetics (w ramach Platformy S3 przy Komisji Europejskiej), do którego Województwo Lubelskie przystąpiło w lipcu 2022 r. oraz podsumowano przebieg całego pobytu delegacji francuskiej w Lublinie.